Amazonki na Targówku

Razem lepiej.
      Razem raźniej.
            Razem łatwiej!

      Wszyscy o tym wiemy. Nie zawsze o tym pamiętamy. Czasem zapominamy o tym, gdy spotka nas coś niedobrego, gdy pojawi się ciężka choroba, gdy wali nam się świat, gdy nie możemy sobie poradzić.

      A właśnie wtedy, potrzebujemy wsparcia, obecności kogoś, kto wysłucha, doradzi, i co najważniejsze - zrozumie. Najlepiej zrozumie ktoś, kto doświadczył tego co my.

      Ruch Amazonek jest ruchem międzynarodowym. Pomagajmy sobie i pomagajmy innym. Nie pozostajemy same ze swoim strachem.

      Nie należy samemu skazywać się na piekło na ziemi. Pobyt na ziemi został nam dany tylko raz. Wykorzystajmy ten czas najlepiej jak można. Ciężka choroba, nieszczęście, które nas spotkało, to nie koniec wszystkiego, to początek nowego życia, może lepszego życia.

      Amazonki to bardzo sympatyczne kobietki. Mimo przebytej choroby nowotworowej, a może dzięki temu doświadczeniu, są aktywne, otwarte, przyjacielskie, cieszą się życiem. Ponad 20 lat temu pod patronatem dr Miki założyły pierwsze stowarzyszenie. Obecnie ruch Amazonek, t.j. kobiet po przebytym raku piersi, zrzesza tysiące kobiet w wieku od 20 do ponad 80 lat z całej Polski. Utrzymuje kontakty z siostrzanymi organizacjami.

      Podstawowym celem Ruchu Amazonek jest niesienie pomocy i udzielanie wsparcia kobietom z rozpoznanym nowotworem piersi, będącym przed, w trakcie i po leczeniu oraz ich rodzinom. Prowadzenie rozległych działań w zakresie profilaktyki raka piersi oraz szerzenie wiedzę pro zdrowotną.


Dowiedz się więcej o naszej historii

projekt współfinansowany przez m. st. warszawa